Visie

Op dit moment zijn bij organisaties ontwikkelingen waarneembaar die de komende tijd alleen nog maar duidelijker vorm zullen krijgen:

  • toegenomen werkdruk en onzekerheid
  • flexibilisering van de werkplek
  • globalisering en interculturaliteit
  • reorganisaties en fusies
  • sociale media en robotisering

Deze ontwikkelingen kunnen een uitdaging betekenen, een kans om je waar te maken. Maar ze brengen ook onzekerheid met zich mee en kunnen leiden tot stress en desinteresse.
Houthoff is dan ook van mening dat voor alle lagen in de organisatie bepaalde vaardigheden onontbeerlijk zijn:

  • zelfkennis, weten wie je bent, wat je waard bent en hoe je je kwaliteiten kunt inzetten
  • effectief communiceren en samenwerken
  • tijdig herkennen en adequaat hanteren van stresssignalen
  • het vermogen je verder te ontwikkelen

 

Deze persoonlijke factoren vormen immers de basis van het succes van het bedrijf. Als ieder zijn unieke capaciteiten ten volle benut, is de kracht van inspiratie voelbaar in het hele bedrijf.
Houthoff biedt een breed scala van mogelijkheden om deze capaciteiten zichtbaar te maken, verder te ontplooien en in te zetten.

Laat een bericht achter