Timemanagement open inschrijving

Timemanagement open inschrijving

Training ID: 011B

Doel en resultaat van de training is dat u

 • Prioriteiten weet te stellen;
 • Onderscheid gaat maken in wat belangrijk is en wat urgent;
 • Heldere doelen formuleert met een tijdsindeling;
 • Kan omgaan met tijdverslinders;
 • Inzicht heeft in uw persoonlijke valkuilen en weet deze te hanteren.

 

Wat maakt deze training uniek

Er wordt gewerkt in kleine groepen (maximaal tien deelnemers). De training is sterk ervaringsgericht. Vanuit een theoretisch kader staat het oefenen van nieuw gedrag steeds centraal, zowel tijdens de trainingsdagen als in de praktijk van alledag, in de vorm van concrete en persoonlijke actieplannen. Feedback vormt een belangrijk hulpmiddel om u bewust te maken van het effect van uw (non)verbale gedrag.
Een reader dient als ondersteuning en naslagwerk. U ontvangt na afloop een certificaat.

Inhoud training

 • Introductie van de training en bepalen van de individuele leerdoelen naar aanleiding van de toegestuurde vragenlijst.
 • Inventarisatie van problemen en oorzaken
 • Het begrip tijd; Wat betekent tijd voor u?
 • Theorie: model Tijdsbeheer; in dit model staan drie onderwerpen centraal:
  • De Persoon
  • Het Werk en
  • De Tijd.

timemanagementTussen deze drie onderwerpen lopen de volgende verbindingen:

 1. Persoon-werkverbinding
 2. Werk-tijdverbinding
 3. Persoon-tijdverbinding

 

1. Persoon – werkverbinding (De effectiviteitslijn)

Hier horen vragen bij zoals:

 • waar is uw functie voor bedoeld,
 • welke taken en activiteiten horen daarbij?
 • Waar bent u precies verantwoordelijk voor?

 

Theorie: Wat is een prioriteit?

Hierbij gaan we uit van wat belangrijk is voor de functie en wat urgent is.
We maken een tijdsverdeling en planning van de lange – de middellan­ge en de korte termijn klussen met een prioriteitsindeling.

2. De werk-tijdlijn.

Een analyse van uw werkgewoonten en werkmetho­den.

Hier horen vragen bij zoals:

 • hoe ga ik om met mijn tijd en energie?
 • Hoe ga ik om met de mensen in mijn omgeving?
 • Hier komen vaardigheden om de hoek kijken zoals assertief gedrag en delegeren.

 

Tijdverslinders

Helder krijgen van de verschillende tijdverslinders en tips hoe hier mee om te gaan. Voorbeelden: binnenlopende collega’s of bezoek, (elektronische) post, vergaderingen en besprekingen, telefoon en fax maar ook eigen gedrag zoals uitstellen, (gebrek aan) discipline en nog even dit en nog even dat.

Assertiviteit

Wat is precies assertiviteit en wat levert het op?

3. De persoon -tijdlijn.

Items:

 • Wat wilt u met uw functie bereiken?
 • En hoe probeert u elke dag weer opnieuw om dat doel te bereiken?
 • Als u naar het begrip tijd kijkt, bent u dan iemand die vooral uit het verleden put, leeft hier en nu of bent u gericht op de toekomst?

 

Actieplan

Wat gaat u straks concreet anders doen en wat heeft u hiervoor nodig?

Locatie

Bij Houthoff of theater en zalencentrum ‘Dakota’ beiden in Den Haag. De keuze van de locatie is voor ons afhankelijk van het aantal deelnemers.

Investering

Per deelnemer € 995,00 inclusief lesmateriaal en het dagarrangement, BTW wordt niet berekend.

Inlichtingen

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor: 070-3623617 of e-mail: info@houthofftrainingen.nl.

Tijd: 13.00-16.00Locatie: | Coach:

Laat een bericht achter