Timemanagement coaching

Timemanagement coaching

Training ID: 011A

Onderdeel van:
Timemanagement

Voor wie

Wilt u timemanagement integreren in uw dagelijks functioneren en werken in een setting waarin u de unieke en persoonlijke aandacht krijgt van een coach? Dan is deze individuele training een waardevolle investering in uzelf.

Coaching

Coaching is een individueel traject, bedoeld om uw zakelijke vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en /of bij te sturen. Coaching gebeurt door persoonsgerichte feedback en door u in uw eigen spiegel te laten kijken. Zo krijgt u greep op uw eigen functioneren en komt u meer in de rol van regisseur in plaats van toeschouwer.

Coaching betekent vooral de juiste vragen stellen die u te prikkelen tot zelfonderzoek. Door coaching maakt u als het ware even een pas opzij. De ene keer kijkt u tijdens de coachingsgesprekken samen met uw coach op een afstand naar uw eigen handelen, ideeën en visie. Dan weer zit u middenin een vraagstuk waarbij u samen op zoek gaat naar een passend antwoord.

Tijdens de gesprekken maken we soms ook gebruik van het naspelen van bepaalde interviewsituaties, het invullen van vragenlijsten, tests of persoongerichte oefeningen. Na iedere afspraak krijgt u opdrachten mee om verder te oefenen of om uit te werken. De resultaten koppelt u het volgende gesprek terug en waar nodig gaan we nog verder finetunen.
De manier waarop u zaken en gedrag anders gaat aanpakken moet bij u passen, het zijn immers geen kunstjes.

Voordelen

Het voordeel van coaching is dat jij de unieke aandacht krijgt voor die zaken waarin u zichzelf verder wilt ontwikkelen. Coaching gebeurt op een wijze die past bij u en uw manier van leren en… op een tijdstip en een locatie die u uitkomen. Coaching gebeurt of bij u op het werk in de spreekkamer of op kantoor bij de coach. Er is altijd wel een coach van ons bureau bij u in de buurt. Onze coaches hebben bijvoorbeeld een kantoor in Alkmaar, Amsterdam, Assen, Beekbergen, Den Haag, Groningen, Haarlem, Naaldwijk, Nijmegen, Odijk, Orvelte, Oudewater, Rijswijk (Z.H.), Rotterdam, Tegelen, Tilburg, Zutphen en Zwaag.

Onze ervaring is dat een ieder die gecoacht wordt, in relatief korte tijd een enorme ontwikkeling doormaakt waarvan de effecten op de lange termijn nog steeds merkbaar zijn.

Persoonlijke coaching is helemaal op maat voor uw leerdoelen.

U wordt constant geprikkeld om verder te gaan. U hebt de tijd om uw leerpunten op uw eigen manier te onderzoeken en u eigen te maken. Het terugkoppelen van uw successen en de punten die nog niet goed aanvoelen geven de mogelijkheid om gericht verder te gaan in het leerproces.

Items en vragen die als uitgangspunt kunnen dienen voor coaching zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe kan ik onder tijdsdruk zonder negatieve stress functioneren?
  • Waar is mijn functie eigenlijk voor bedoeld, welke taken en activiteiten horen daarbij? Waar ben ik precies verantwoordelijk voor?
  • Waar liggen de prioriteiten in mijn functie?
  • Het maken een tijdsverdeling en planning van de lange – de middellan­ge en de korte termijn klussen met een prioriteitsindeling.
  • Een analyse van mijn werkgewoonten en werkmetho­den. Hier horen vragen bij zoals: hoe ga ik om met mijn tijd en energie? Op welke wijze kan ik efficiënt ordenen en plannen? Hoe ga ik om
  • met de mensen in mijn omgeving? Hier komen vaardigheden om de hoek kijken zoals assertief gedrag, klantgericht communiceren en delegeren.
  • Tijdverslinders; tal van tijdverslinders aan met tips hoe hier mee om te gaan. Voorbeelden: binnenlopende collega’s of bezoek, (elektronische) post, vergaderingen en besprekingen, telefoon
  • en fax maar ook eigen gedrag zoals uitstellen, (gebrek aan) discipline en nog even dit en nog even dat.
  • Assertiviteit; wat is precies assertiviteit en wat levert het op?
  • Bepalen van het eigen ritme. Welk tempo past bij u en wat hebt u nodig?

Werkwijze

Eerst komen wij u vrijblijvend en kosteloos een coach voorstellen. Wij hechten er belang aan dat het ‘klikt’ tussen u en uw coach. Een vertrouwensband is immers een voorwaarde voor een goede samenwerking. Klikt het niet, dan stellen we u een andere coach voor. Daarna verwoorden we de doelen, de aanpak en de te verwachte resultaten in een schriftelijk voorstel. Indien u zich hierin kunt vinden, kan het coachingstraject middels een opdrachtbevestiging van start gaan en maken we een eerste afspraak.

De vervolgafspraken plannen we per keer zodat er voldoende tijd is om uw leerpunten in de praktijk te brengen. Een gemiddeld coachingstraject duurt vier á vijf maanden. Mocht het wenselijk zijn hiervan af te wijken, dan kan het traject opgerekt worden. Aan het einde van een coachingstraject evalueren we het coachingstraject en de afgesproken resultaten.

Investering

Voor een coachingstraject van zes bijeenkomsten brengt Houthoff voor een uitvoerend medewerker EUR 1.685, – in rekening, voor tien keer EUR 2 658, – exclusief eventuele reiskosten van de coach. Voor directieleden en leidinggevenden EUR 1.860, – voor zes keer en voor tien keer EUR 2 780, – BTW wordt niet berekend. Voor het coachen van meerdere personen tegelijkertijd, is een kortingsregeling van kracht. Het kennismakingsgesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Meer informatie

Voor meer informatie of een afspraak kun je contact met ons opnemen via telefoon 070-3623617

Tijd: 13.00-16.00Locatie: | Coach:

Laat een bericht achter