Teambuilding

Teambuilding

Training ID: 009

TeambuildingBij teamwork wordt de talenten binnen het team samengevoegd zodat die elkaar versterken en aanvullen met als gevolg dat er ‘synergie’ ontstaat. De belangrijke vraag is: ‘Wat zijn de facturen die mijn team succesvol maken?’

Teambuilding is een middel dat ingezet wordt om de effectiviteit en de samenhang van een bestaand of nieuw team te verbeteren. Er is geen standaardaanpak die wij bij Houthoff hanteren voor teambuilding. Een van onze kernkwaliteiten is immers het leveren van maatwerk. Het voortraject bij teambuilding is hierbij erg belangrijk. We gaan samen met u kijken wat er speelt, waar de knelpunten zitten en bepalen wat het uiteindelijke resultaat van het teambuilding traject moet zijn. Op basis hiervan kunnen wij u een voorstel presenteren. Dit zal betekenen dat wij in de ene situatie een korte intensieve training adviseren, daar waar wij in een andere situatie een uitgebreid traject zullen voorstellen.

Teambuilding voorbeelden

Om een beter beeld te kunnen geven wat teambuilding inhoud zijn hieronder een aantal items uitgewerkt:
De meerwaarde vergroten van het team door de onderlinge samenwerking en communicatie te verbeteren/versterken.

We gaan tijdens de teambuilding aan de slag met:

Communicatie

 • Actief en met respect leren luisteren
 • De betekenis van verbaal en non-verbaal communiceren inzichtelijk maken
 • Interpretatie: checken in plaatst van enkel interpreteren
 • Hoe feedback te geven en te ontvangen
 • Leren omgaan met meningsverschillen en conflicten

 

Teamrollen

 • Wie neemt welke rol binnen het (management) team?
 • Hoe gaan we binnen een team respectvol met elkaar om?
 • In kaart brengen van de sterke en minder sterke kanten van het team
 • De cohesie versterken binnen de groep (steun, veiligheid, vertrouwen, groepsgevoel)

 

Goed samenwerken

 • Meer coördinatie/ minder solisme binnen het team
 • Er vindt binnen het team overleg plaats
 • Planmatig werken
 • Acties bespreekbaar maken in de groep
 • Een gezamenlijk doel voor ogen hebben

 

Resultaat van het teambuildingproces

 • Verbeterde onderlinge communicatie
 • Men maakt gebruik van ieders vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten
 • Meer samenhang en een sterk groepsgevoel

 

Vele verschillende items kunnen als uitgangspunt dienen voor teambuilding.

Wij bieden teambuilding o.a. ook aan als:

 

Informatie

U kunt altijd contact opnemen met ons kantoor in Den Haag voor aanvullende informatie of antwoorden op uw vragen. Bel met 070-3623617 of mail naar: info@houthofftrainingen.nl.

Tijd: 13.00-16.00Locatie: | Instructeur:

Laat een bericht achter