Re-integratie

Zo snel als mogelijk is weer aan het werk

  1. Re-integratie eerste spoor: Hierbij gaat de werknemer weer aan het werk. Dit kan soms ook in een aangepaste of nieuwe functie zijn.
  2. Re-integratie tweede spoor: Het is niet mogelijk dat uw werknemer bij u in de organisatie kan terugkeren. Er moet gezocht worden naar ander werk en andere werkgever voor hem of haar.


Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in re-integratie gevestigd in Den Haag voor Tweede spoor-begeleiding.

Wat kan Houthoff uw bieden?

Houthoff biedt al ruim negentien jaar professionele begeleiding van werk naar ander werk. Hierbij vooral speciale aandacht voor het tweede spoor. Wij hebben een uitgebreid netwerk en kennen als geen andere de arbeidsmarkt in en rondom Den Haag.

Wij zijn een praktische en betrouwbare partner voor samenwerking. U wordt bij ons niet geconfronteerd met wachtlijsten. Uw medewerker werkt altijd met een vaste coach en we zijn in staat om snel te schakelen. Onze coaches richten zich op het deskundiger maken van uw medewerker in zijn of haar zoekproces naar ander werk. Door aan te moedigen en te focussen op wat wél kan wordt daarnaast het zelfvertrouwen verstevigd. De coach vormt ten slotte een klankbord en hij of zij opereert als gewetensvolle adviseur.

Wat kunt u van het traject verwachten?

  • Maatwerk is belangrijk kenmerk van ons traject. De informatie die u verstrekt over uw medewerker is het punt van waaruit wij starten. Welke functie heeft de medewerker, wat is zijn of haar situatie? Is het eerste spoort doorlopen?
  • Afhankelijk van de uitkomst van deze vragen en aanvullende informatie, regelen wij een kennismakingsgesprek met een passende coach. Hierbij is het belangrijk dat het ‘klikt’ tussen de medewerker en coach. Een goede samenwerking is alleen mogelijk als er een vertrouwensband ontstaat tussen de medewerker en de coach.
  • Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek doen wij een voorstel op maat. Dit bestaat uit een plan van aanpak waarin de doelen en de te verwachten resultaten worden benoemd. Vervolgens worden de afspraken in een duidelijke opdrachtbevestiging tussen u en Houthoff vastgelegd.
  • Het traject bestaat doorgaans uit een combinatie van individuele loopbaangesprekken, het doen van testen en/ of een assessment en waar nodig ook het participeren in groepstraining bij Houthoff. Hierbij kan gedacht worden aan een sollicitatietraining, assertiviteitscursus of het uitwerken van een sollicitatieplan. Er wordt ondersteuning geboden bij netwerk- en sollicitatiegesprekken, het schrijven van sollicitatiebrieven en het samenstellen van een C.V. We helpen u met de social media profilering. Een middel dat steeds belangrijker wordt om een baan te verwerven.
  • We maken bij de start van het traject de balans is verwerken de situatie zoals die op dat moment is. De gevolgen die het verlies van de functie met zich meebrengen komen hierbij aan bod. Uit ervaring weten wij dat uw medewerker op deze manier beter in staat is afstand te nemen verleden en zich zo weer kan focussen op de toekomst.
  • Nazorg maakt ook deel uit van het traject. Zodra uw medewerker weer aan de slag gaat volgt er in de loop van de proeftijd bij de nieuwe organisatie een evaluatiegesprek. In dit gesprek ligt de nadruk op het inbedden in de nieuwe situatie.

Kortom: Houthoff kan u helpen bij een goede re-integratie van uw medewerkers.

Nog vragen?

Heeft u nog specifieke vragen over uw situatie? Neem contact met ons op om verder te praten over wat wij voor uw organisatie kunnen beteken. Neem contact met ons op via 070-3623617. Onze medewerkers staan u graag te woord. U kunt ook altijd een e-mail sturen aan info@houthofftrainingen.nl.

Laat een bericht achter