Outplacement

Outplacement biedt perspectief

Op dit moment raken of dreigen veel mensen hun werk te verliezen. Wanneer u uw baan kwijt raakt, staat alles in het teken van snel  nieuw werk vinden. Deze ontstane situatie is niet alleen lastig, maar kan ook pijnlijk zijn. Het kan echter ook het begin van iets nieuws zijn. Outplacement ondersteunt mensen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan.

Outplacement kan toekomstperspectief bieden aan u of uw medewerker(s) in verschillende situaties.

 • Boventallig geworden door een fusie of reorganisatie
 • De persoonlijke capaciteiten stroken niet meer met de eisen van de functie
 • Er is een onwerkbare situatie ontstaan
 • De uitdaging in uw huidige functie is niet langer meer voldoende voor u

 

Outplacement is een deugdelijk middel om te gebruiken binnen een goed personeelsbeleid. Daarbij is het einddoel van het proces natuurlijk dat er een nieuwe baan gevonden wordt voor de betrokkenen.
Bekijk ook de test Stay or Go.

Aanpak outplacement

Voor de arbeidsgerichte fase biedt Houthoff eerst de persoonsgerichte fase aan bij outplacement. In deze persoonsgerichte fase komen o.a. de volgende punten aan bod:

 • Verlies van de functie leren verwerken. Door afstand te nemen van de ontstane situatie volgt er bezinning.
 • Een goede analyse van uw sterke en zwakke punten door middel van zelfonderzoek.
 • De vraag beantwoorden; ‘Wie ben ik, wat wil en wat kan ik?’
 • Persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden versterken
 • Hoe maak ik de juiste keuze voor het verloop mijn verdere loopbaan?
 • Profielschets opstellen
 • Eventueel een (psychologische) test

 

Daarna komt de arbeidsgerichte fase van outplacement aan bod:

Zelfmarketing; hoe promoot ik mezelf, of hoe maak ik mezelf meer zichtbaar. De juiste strategie om de ‘ideale’ functie te vinden of te creëren. Daarbij hoort ook het opstellen van een sollicitatieplan;

 • Vacatureanalyse
 • Opstellen van c.v. en een sollicitatiebrief
 • Social media
 • Netwerken

 

Coaching bij solliciteren, psychologische testen en assesmentcentre.

Werkwijze outplacement

Om te beginnen vindt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Daarbij is ook de coach van Houthoff aanwezig, omdat wij het belangrijk vinden dat het ‘klikt’ tussen de coach en de outplacement kandidaat. Een sterke vertrouwensband scheppen is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking tijdens het outplacement proces. De rol van de coach tijdens het traject is vooral stimulerend, adviserend en kritisch toetsend. Daarnaast vormt de coach een objectief klankbord. Wij hanteren daarbij de balans tussen een zakelijke aanpak waarin eisen worden gesteld en een open en persoonlijke werksfeer.

De voortgang wordt gerapporteerd wordt in algemene, begrijpelijk termen gerapporteerd aan de opdrachtgever, uiteraard met medeweten van kandidaat.
Er bestaat ook de mogelijkheid een assessment te doen voorafgaande of tijdens het outplacementtraject.

De laatste afsluitende fase bij outplacement bestaat uit het adviseren bij (deel) beslissingen die komen kijken bij het aanvaarden van een nieuwe werkkring. Het evaluatiegesprek vindt vervolgens plaats tijdens de proeftijd bij de nieuwe organisatie. Het doel van deze evaluatie is vooral gericht op het zorgvuldig inbedden in nieuwe ontstane situatie.

Met outplacement wordt weer toekomstperspectief geboden!

Meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u graag een keer kennismaken met een outplacementcoach van ons? Bel ons op 070-3623617 of e-mail met info@houthofftrainingen.nl.

Laat een bericht achter