MBTI

MBTI

ID: 002

Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI)

MBTIDe prestaties van mensen op het werk hangt niet alleen af van vaardigheden, ervaring of opleiding. De eigen aard en voorkeuren bepaalt in hoge mate de prestaties. Hoe wij situaties waarnemen, de besluiten die wij nemen en de manier waarop wij ons opstellen wordt bepaald door deze aangeboren voorkeuren. Onze gedragingen worden dus in de basis bepaald door deze voorkeuren. Ik nodig u uit om dit verder te verduidelijken door antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Heeft u een introverte of extraverte persoonlijkheid?
 • Bent u mensgericht of taakgericht?
 • Richt u zich op het creatieve of vernieuwende, of bent u meer geneigd om realistisch of feiten gebaseerd te kijken?
 • Gebruikt u logica en analyse als basis van besluiten, of laat u zich vooral ook leiden door subjectieve aspecten zoals persoonlijke waarden en/ of harmonie?
 • Werkt u het liefst planmatig en gestructureerd, of is de productiviteit het hoogst wanneer er ruimte is voor keuzemogelijkheden en er onder tijdsdruk gewerkt moet worden?

 

Persoonlijke voorkeuren meten

Dit zijn allemaal vragen die worden behandelt bij MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Het werk van Carl Gustav Jung over de diverse psychologische typen is de basis waarop MBTI ontwikkelt is. Met tientallen jaren wetenschappelijke toetsing is het instrument uiterst nauwkeurig en betrouwbaar gebleken.

In de verschillende professionele ontwikkelingstrajecten wereldwijd is MBTI de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijst in zijn categorie. MBTI is zeer geschikt om te gebruiken voorafgaande aan en tijdens een coaching traject, maar ook bij teambuilding. U kunt hierbij denken aan zaken zoals leiderschapsontwikkeling, persoonlijke efficiëntie, management development en de samenwerking in teams.

Door alle voorkeuren te inventariseren is het mogelijk om 16 verschillende voorkeurstypes te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk gedragspatronen beter te herkennen en ook te voorspellen. Door de diversiteit op een dergelijk manier in beeld te brengen ontstaat er meer onderling begrip. Elk type heeft zijn typische eigen sterke kanten, zwakheden en natuurlijke communicatiestijl.

Goed of fout bestaat niet

U moet de MBTI niet verwarren met een test, het is ontwikkelt als zelfperceptie-instrument. De uitkomst geeft aan hoe iemand zichzelf ziet. Hierbij bestaat er geen ‘goed’ of ‘fout’. Alle 16 unieke types hebben hun eigen voors en tegens. De MBTI is een instrument om uw taken en voorkeuren zo goed mogelijk af te stemmen op elkaar. Met deze informatie kunt u ook binnen teams elkaars taken en de onderlinge samenwerking afstemmen op de voorkeuren die het best aansluiten bij types.

Ik snap nu waarom ik altijd zo reageer!

Bepaalde gedragsneigingen worden duidelijk vanuit de voorkeuren die uit de MBTI na voren komen. Bijvoorbeeld: Een extravert is snel geneigd af te stemmen op de buitenwereld van mensen en dingen. De ideeën die ze hebben werken ze veelal uit door erover te praten. Daarnaast nemen zij van nature eenvoudig initiatieven in werk, relaties en in het netwerken. Zij tonen verder ook brede interesses.

Introverten zijn echter meer aangetrokken tot de innerlijke gedachten wereld en denkbeelden. Een introvert persoon werkt zijn ideeën uit erover na te denken. Wanneer iets echt belangrijk is voor hen nemen ze initiatief. Ze voelen zich prettig bij het alleen werken en dragen bij voorkeur bij door grondigheid en diepgang. Mensen die de voorkeur geven aan feitelijk waarnemen gaan uit van de feiten en ervaring. Ze houden er een realistische systematische aanpak op na, maar zij zullen weleens een nieuwe mogelijkheid mislopen. De personen die meer uitgaan van een intuïtieve observatie vertrouwen op inspiratie. Met een natuurlijk talent om mogelijkheden te zien en trends op te merken. Hun valkuil is dat ze daarbij soms de realiteit uit het oog verliezen.

Wat past er beter bij mij

Uw type geeft een indicatie over hoe u zich voelt binnen een bepaald werk, taak of team. Zo kan het zijn dat uw type zich prettiger voelt bij een bepaalde organisatiestructuur boven een andere.
Uit onderzoek blijkt dat bepaalde eigenschappen of kwaliteiten, van uw als persoon, direct verband hebben met uw voorkeuren. Verschillende eigenschappen zoals vastberadenheid, voorzichtigheid, een passieve opstelling en afhankelijkheid staan direct in verband met specifieke voorkeuren. Met de MBTI kunt veel beter de eigenschappen van u, of die van uw team, matchen met de eigenschappen die bruikbaar zijn bij een opdracht of taak.

Naast de voorkeuren en types die uit de MBTI naar voren komen toont de MBTI ook de zwakkere en dominante functies. Deze waardevolle feedback over de natuurlijke verdiensten en talenten van u of van uw team toont blinde vlekken en gebieden het mogelijk is verder te groeien en/ of te ontwikkelen.

 

Toepassing MBTI

De MBTI is uitermate geschikt voor:

 • Loopbaanontwikkeling
 • leiderschapsontwikkeling
 • individuele begeleiding/coaching
 • de verbetering van de bedrijfscultuur
 • versterking van communicatie
 • teamontwikkeling

 

MBTI verduidelijkt hoe personen:

 • hun natuurlijke talenten en sterktes optimaal kunnen inzetten;
 • het beste de bedrijfsvisie of bedrijfsmissie kunnen schatten op waarden en ondersteunen;
 • het beste kunnen omgaan met de verschillende voorkeuren die anderen hebben;

 

MBTI biedt ondersteuning in:

 • de vraag beantwoorden wie het meest geschikt voor welke opdracht of taak;
 • het goed doorvoeren van veranderingen;
 • het identificeren van nieuwe gebieden van vooruitgang en persoonlijke groet;
 • het creëren van een positieve bedrijfscultuur

 

MBTI in de praktijk

 • Een MBTI-test wordt altijd afgenomen op basis van vrijwilligheid. Het bestaat uit 2 gesprekken van tussen de anderhalf en twee uur.
 • U krijgt als enig de resultaten gepresenteerd, of u ze vervolgens met iemand deelt is aan u zelf.
 • Om te beginnen wordt er gewerkt met diverse vragenlijsten. Vervolgens worden de voorkeuren mondeling met u doorgenomen zodat u zelf een beeld kunt vormen.
 • Gedurende de tweede afspraak leggen we de testuitslag naast uw zelfbeeld. U bepaalt vervolgens zelf uw type en de betekenis voor u. Wat de ontwikkelingspunten zijn die u kan oppakken en hoe dit vervolgens het beste kun oppakken.

 

MBTI is een openbaring

MBTI opent uw ogen. U snapt beter waarom u uw reactie vaak hetzelfde is in een bepaalde situatie of krijgt een beter inzicht over uw collega’s. Soms is het beter een collega in een stressvolle situatie even met rust te laten. Met MBTI vergroot u uw (zelf)kennis en inzicht. Bent u benieuwd geworden wat MBTI kan beteken voor u of uw organisatie? Maak snel een vrijblijvende afspraak met Houthoff. Tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek kunnen verder ingaan op wat we voor u kunnen betekenen. Wanneer u meer wilt weten over de achtergrond van MBTI kunt verder informatie vinden op de site van OPP Nederland www.opp.com.

Verdere inlichtingen

U kunt voor aanvullende vragen of informatie altijd contact opnemen met onze medewerkers op het kantoor in Den Haag: 070-3623617 of per mail: info@houthofftrainingen.nl.

Tijd: 13.00-16.00Locatie: | Adviseur:

Laat een bericht achter