Kleiner groeien!

Kleiner groeien, kan dat?

Groeien heeft immers meestal  te maken met groter worden. En groeien is nu eenmaal de norm. Steeds meer klanten, meer producten, een hogere omzet en meer winst. Ook ons bedrijf heeft die ontwikkeling de afgelopen jaren ingezet en doorgemaakt. We dijden steeds verder uit in de zin van meer trainingen, meer klanten en trainers en coaches.  En toen kwam de crisis. Die zet je als ondernemer aan het denken. Ook kwamen en komen ondernemers bij ons om advies ‘Wat te doen met de teruglopende omzetcijfers?’ en “Hoe kunnen we de crisis het hoofd beiden?’ Vragen die wij ons als bedrijf ook stelde. Zo’n radicale economische ommezwaai kan paniek veroorzaken. Alles wat zo vanzelfsprekend leek, staat opeens op losse schroeven, een kloppende benaming voor het woord ‘crisis’.  En zoals bij elke crisis in iemands leven ontstaat er angst voor het onbekende voor wat gaat komen en ongewis is. Ik zie veel ondernemers verstarren of vluchten in struisvogelgedrag: ‘Het  zal mijn tijd wel uit duren, het waait vanzelf over’. Persoonlijk denk ik dat de tijd van voor de crisis niet meer terugkomt. Het  zal nooit meer vanzelfsprekend zijn dat ons koophuis in waarde toeneemt enkel en alleen door er in te wonen. Ook zullen we nooit meer vanzelfsprekend aanspraak kunnen maken op de AOW met ons 65ste of met ons 56ste met de VUT kunnen gaan, die tijd is over. Wat is wel een antwoord als organisatie op deze crisis? Wij hebben gekozen om kleiner te groeien, misschien niet voor iedere onderneming dé oplossing, maar het zou zo maar kunnen van wel.

Omslag

Soms heeft een mens een katalysator nodig, een bepaalde gebeurtenis, om tot inzicht te komen. Voor ons gold dat toen onze verhuurder van het conferentieoord Overvoorde waarin we huisden, het huurcontract met ons opzegde. Er moest bezuinigd worden en de beheerder, te weten de Gemeente Den Haag, gaat zo veel mogelijk externe gebouwen afstoten, dus ook dit gebouw. Even ontstond de neiging om snel op zoek te gaan naar een ander soort gelijk gebouw, keuze zat op dit moment, lege kantoorgebouwen te over.
Maar toen zijn we ons gaan beraden want … is een gebouw niet slechts een middel om ons doel te realiseren en niets meer en niets minder? Wat was dat doel eigenlijk.? Er drongen zich hele essentiële vragen aan ons op.’ Wat is onze identiteit?’, ‘Wat willen we betekenen voor onze klanten’ en ‘Wat is onze focus?’
We realiseerden ons dat we zestien jaar geleden waren begonnen met het verzorgen van assertiviteits-en communicatietrainingen en dat daar onze kracht ligt. In de loop der jaren waren daar echter heel wat andere trainingen en producten bij gekomen. We hadden een enorme kerstboom opgetuigd waarvan je je met recht kunt afvragen of die zo langzamerhand niet wat uit begon te zakken.
We hebben besloten om radicaal het roer om te gooien en om te focussen op dat wat we goed kunnen en wat klanten in ons op prijs stellen namelijk: mensen leren assertiever te worden, hun communicatieve vaardigheden (verder) te ontwikkelen en de onderlinge samenwerking te bevorderen.
Deze keus had een heleboel consequenties voor ons. De vijftig (!) trainingen hebben we teruggebracht tot acht. Van sommige van onze medewerkers hebben we afscheid moeten nemen. Tegen bepaalde vragen die binnenkomen zeggen we nee en we zijn verhuisd naar een kleinere en passender locatie.

Wat heeft het ons opgeleverd?

We groeien weer! Niet in de zin van groter groeien maar in de zin van steeds beter worden in wat we doen en onze klanten steeds beter leren kennen.  Door onze klanten te betrekken bij vraagstukken en samen met hen écht maatwerk ontwikkelen. Want onze klanten geven ons het bestaansrecht en vormen voor ons een klankbord. Liever een ijzersterke reputatie op een beperkt gebied, dan een aanbod vol toeters en bellen waar niemand op zit te wachten.
Wij willen onszelf blijven ontwikkelen en  onszelf én onze klanten  deskundiger maken en oplossingen vinden die ook op de lange termijn werken. Dat kunnen we alleen maar doen door goed te luisteren en oprecht contact te maken. En dat is gaaf, want als je echt luistert, dan hoor je zo veel meer!

Laat een bericht achter