Grenzen stellen geeft ruimte!

Ik ben mij er nog steeds van bewust dat naast alle opleidingen die ik heb genoten en de ervaringen die ik heb opgedaan, het behalen van mijn rijbewijs en het volgen van een assertiviteitstraining mijn persoonlijke bewegingsruimte aanzienlijk vergroot hebben. Dat mijn rijbewijs mijn grenzen letterlijk verlegde zal u niet verbazen, wellicht het volgen van een assertiviteitstraining wel. Want staat assertiviteit niet voor grenzen stellen en het afkaderen van hetgeen een ander van mij verlangt?

Over het begrip ‘assertiviteit’ zijn veel misverstanden. Assertiviteit zou gelijk staan aan agressiviteit en op een gehaaide manier zelf aan je trekken proberen te komen. ‘Nee’ zeggen wordt in deze optiek tot norm verheven waarbij we gemakshalve de behoeften en gevoelens van anderen negeren.

Assertiviteit

Wat is assertiviteit dan wel en hoe komt het dat ik, door het integreren van assertiviteit in mijn dagelijks leven, assertiviteit als grensverleggend ervaar?

Voor mij houdt assertiviteit naast het op een acceptabele manier grenzen aangeven voor anderen én jezelf nog veel meer in. Het vraagt zelfkennis, want als je je grenzen wilt aangeven, moet je weten wat je authenticiteit is. Wie ben ik en wat wil ik? Je dient je gevoelens en wensen te onderkennen en te uiten. Het is belangrijk oude gewoontes en gedragingen die niet bijdragen aan je levensgeluk los te laten.

Door assertief optreden word je je bewust van je eigen verantwoordelijkheid en schuift fouten niet af op anderen of de omstandigheden. Je wordt van medespeler de hoofdrolspeler van je eigen leven.

Zelfrespect

Zelfrespect staat centraal bij assertiviteit.; luisteren naar je eigen behoeftes en naar je lichaam. Je staat open voor de belangen en vragen van de ander en bent in staat compromissen te sluiten die jezelf geen geweld aandoen en ook die van een ander niet.

Bij jezelf blijven

Assertiviteit is ook bij jezelf blijven en je niet mee laten sleuren door de soms overweldigende woordenstroom of gevoelens die anderen bij je kunnen oproepen. Assertiviteit is letterlijk en figuurlijk ruimte maken voor jezelf, de tijd nemen voor jezelf om na te gaan: is dit wat ik wil? Zo ben je ook in staat om doelen te bepalen in je leven en te bereiken. Wellicht kunt u mijn gevoel dat assertiviteit mijn grenzen figuurlijk heeft verlegd nu beter plaatsen.

Laat een bericht achter