Coaching

Wat verstaan wij onder coaching?

Coaching is een individueel traject met als doel uw (zakelijke) kwaliteiten en vaardigheden verder uit te bouwen, ontwikkelen en/of bij te sturen. Bij de coaching wordt specifieke feedback gegeven. Dit is mogelijk door u op het juiste moment een spiegel voor te houden. Dit is een eerste stap om de regie op uw eigen leven terug te pakken en alles niet meer als toeschouwer te ondergaan.

Een belangrijk onderdeel van coaching is zelfonderzoek. Met behulp van de juiste vraagstelling is het mogelijk om even afstand te nemen van de vraagstukken om vervolgens tot nieuwe inzichten te komen. Samen met een coach wordt er gekeken van een afstand op uw eigen handelen, ideeën en visie. Het kan daarbij ook zo zijn dat u samen op zoek gaat naar een passend antwoord bij een specifiek vraagstuk.

Wij werken in de gesprekken soms met het naspelen van bepaalde situaties, het invullen van vragenlijsten, een specifieke test of persoonsgerichte oefening. U krijgt aan het einde van de afspraak specifieke opdrachten mee om mee aan de slag te gaan. In het volgende gesprek kunnen de resultaten worden teruggekoppeld en is het mogelijk, om wanneer nodig, bepaalde punten verder aandacht te geven.

Het is van belang dat de nieuwe manier waarop u zaken en gedrag gaat aanpakken wel bij u passen. U leert uw eigen weg hierin vinden in de loop van de coaching.

De coaching is in principe geschikt voor iedere medewerker, van directie tot uitvoerend medewerker. Het is daarbij wel belangrijk dat er voldoende motivatie is en een bereidheid tot zelfreflectie.

Voordelen van coaching

Coaching biedt het voordeel dat de aandacht gericht kan worden op de specifieke aspecten waar u uzelf verder in wilt ontwikkelen. De coaching is aangepast op de manier van leren die bij past en wordt gegeven op een tijdstip en locatie dat u uitkomt. De coaching kan plaatsvinden bij u op het werk of bij de coach op kantoor. Onze coaches werken verspreid over Nederland dus er is altijd wel een coach bij u in de buurt.

Onze ervaring leert ons dat de coaching in relatief korte tijd zorgt voor enorme ontwikkeling bij individu. Daarbij zijn de effecten ook op de lange termijn nog steeds merkbaar.

De persoonlijke coaching wordt op maat gegeven aansluitend bij uw leerdoelen

Bij persoonlijke coaching wordt u constant geprikkeld om door te gaan en alle leerstof op te nemen. U kunt uw leerpunten u eigen maken op een manier die bij u past. Doordat u de verschillende leerpunten kunt terugkoppelen, biedt dit de mogelijkheid gericht met het leerproces verder te gaan.

Mogelijke vormen van coaching

U kunt bij Houthoff terecht voor verschillende vormen van coaching:

Personal coaching

Coaching ID: 001

In dit traject staan wij stil bij uw persoonlijk functioneren en de mogelijkheden tot verandering. Door het ontdekken en ontwikkelen van uw eigen talenten en vaardigheden krijgt u meer grip op uw handelen en neemt uw doelgerichtheid toe.

meer info

Tijd: 13.00-16.00Locatie: | Coach:

 

Managementcoaching

Coaching ID: 002

Geschikt voor leidinggevenden die bijvoorbeeld een meer coachende stijl van leidinggeven willen ontwikkelen of meer zicht willen krijgen op hun sterke en minder sterke kanten, hun kernkwaliteiten en valkuilen.

meer info

Tijd: 13.00-16.00Locatie: | Coach:

 

Loopbaancoaching

Coaching ID: 003

U wilt via een talentenonderzoek antwoord krijgen op uw carrièrevragen. Aanleiding is bijvoorbeeld een (interne) reorganisatie, het bereiken van het glazen plafond, nieuwe werkwijzen of functie of herbezinning op de eigen loopbaan.

meer info

Tijd: 13.00-16.00Locatie: | Coach:

 

Teamcoaching

Coaching ID: 005

Vragen die kunnen spelen zijn onder meer: hoe krijg ik nieuw elan binnen mijn team, hoe kunnen wij een open communicatiesfeer bevorderen en hoe kunnen wij als team omgaan met veranderingen?

meer info

Tijd: 13.00-16.00Locatie: | Coach:

 

Executive coaching

Coaching ID: 006

Voor directieleden, ondernemers of topmanagers die extern een sparring partner zoeken om hun ervaringen te delen. De coaches bieden u een combinatie van inspiratie, ervaring, expertise, structuur en een klankbord.

meer info

Tijd: 13.00-16.00Locatie: | Coach:

 

Life coaching

Coaching ID: 007

Houthoff Training & Coaching heeft ervaren lifecoaches die met u aan de slag kunnen gaan en u helpen bij het sturen van uw leven. Een lifecoach kan u helpen op diverse vlakken in uw leven. Wij helpen u met persoonlijke groei en het ontplooien van uw talenten.

meer info

Tijd: 13.00-16.00Locatie: | Coach:

 

Onze werkwijze bij coaching

Wij stellen u altijd eerst vrijblijvend en kosteloos een coach voor. Voor ons is van belang dat er een ‘klik’ is tussen u en de eventuele coach. Een goede vertrouwensband is een essentiële voor een succesvolle samenwerking. Mocht het niet klikken dan zullen wij u ook een andere coach voorstellen.

Vervolgens worden de doelen omschreven en een passende aanpak gekozen om deze te bereiken. Dit wordt samen met de te verwachte resultaten vast gelegd in een schriftelijk. Kunt u en uw organisatie zich vervolgens vinden in het voorstel, dan kan de coaching van start gaan door middel van een opdrachtbevestiging. De eerste afspraak zal vervolgens ingepland worden.

Laat een bericht achter