Begeleidende intervisie

Begeleide intervisie

ID: 002

Begeleidende intervisieBij Begeleide intervisie wordt er binnen uw organisatie en intervisiegroep gerealiseerd die taken zelfstandig kunnen coördineren en uitvoeren. Houthoff biedt u bij de begeleide intervisie een facilitator die u kan begeleiden in het opstarten van een intervisiegroep. Met behulp van diverse methodieken en praktische handvatten wordt de intervisiegroep een succes. Begeleide intervisie kan ook worden ingezet als extra ondersteuning bij probleemsituaties of vraagstukken die binnen een team kunnen spelen.

Mogelijke vragen bij de start van begeleide intervisie

  • Hoe kan de intervisiegroep een eenheid vormen?
  • Hoe kan intervisie effectief worden ingezet?
  • Hoe creëren wij de open communicatiesfeer waarin de capaciteiten van de andere erkend en benut wordt?
  • Hoe kunnen wij meer bewust worden van de effecten van ons handelen op anderen?
  • Hoe kunnen wij gerichter onderling informatie afstemmen en uitwisselen?
  • Hoe kan er zo goed mogelijk van elkaar geleerd worden?
  • Hoe komen we op het punt dat afdelingsvraagstukken gezien worden als organisatievraagstukken

 

Begeleide intervisie

Voordat er gestart wordt met de begeleide intervisie vindt er eerst een vrijblijvend, kosteloos kennismakingsgesprek plaats waarin wij ook de facilitator aan u komen voorstellen. Wij vinden het daarbij erg belangrijk dat er een goede ‘klik’ is tussen uw organisatie en de facilitator van Houthoff. Een goede samenwerking valt of staat met de vertrouwensband. De doelen, aanpak en de resultaten die we verwachten van de begeleide intervisie stellen we vast in een schriftelijk voorstel. Wanneer u zich kan vinden in het voorstel, kan er opdrachtbevestiging gemaakt worden en kunnen we van start gaan met de eerste afspraak.

Tijdens de begeleide intervisie biedt de facilitator gelegenheid tot:

  • Inbrengen en bewerken van werkervaring;
  • Het oefenen en het aanleren van nieuwe vaardigheden;
  • Zelfcoaching met de aangereikte tools.

 

Het programma is afhankelijk van de begeleide intervisie.
Gemiddeld bestaat het traject van begeleide intervisie uit 4 tot 8 bijeenkomsten van drie uur. Dit is afhankelijk van de behoefte van de organisatie. De frequentie van de bijeenkomsten wordt op basis van deze behoefte in overleg bepaald. De rol van de facilitator is vooral stimulerend, adviserend en kritisch zijn. De facilitator weet hoe hij om moet gaan met de verschillende krachtvelden en belangen die spelen tijden de begeleide intervisie. Hij vormt daarnaast een objectief klankbord binnen het proces.
Zodra de omschreven doelen behaalt zijn vindt er een evaluatiegespreken plaatst. Zowel met de intervisiegroep als met de opdrachtgever. Hierin worden de gestelde doelen getoetst en daar waar nodig wordt aanvullend advies gegeven.

Bent u ook geïnteresseerd in begeleide intervisie?

Maak vrijblijvend een afspraak met ons om verder te praten over alle mogelijkheden.

Informatie

Hebt u nog vragen of wilt u graag verdere informatie dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons: 070-3623617 of e-mail: info@houthofftrainingen.nl

Tijd: 13.00-16.00Locatie: | Adviseur:

Laat een bericht achter