Assertiviteitscoaching

Assertiviteitscoaching

Training ID: 002c

Onderdeel van:
Assertiviteitstraining

Wat is assertiviteitscoaching?

Coaching is een individueel traject, bedoeld om uw assertieve vaardigheden verder te ontwikkelen en/of bij te sturen. Coaching gebeurt door persoonsgerichte feedback te ontvangen en door u in uw eigen spiegel te laten kijken. Zo verruilt u de rol van toeschouwer voor die van regisseur en krijgt u greep op uw eigen leven.

Coaching betekent vooral de juiste vragen voorgelegd krijgen die u prikkelen tot zelfonderzoek. Door coaching maakt u als het ware even een pas opzij. De ene keer kijkt u tijdens de coachingsgesprekken samen met uw coach op een afstand naar uw eigen handelen, ideeën en visie. Dan weer zit u midden in een vraagstuk waarbij u samen op zoek gaat naar een passend antwoord.

Tijdens de gesprekken speelt u soms bepaalde situaties na, vult u vragenlijsten of tests in of doet u persoonsgerichte oefeningen. Na iedere afspraak krijgt u opdrachten mee om verder mee te oefenen of om uit te werken. De resultaten koppelt u het volgende gesprek terug en waar nodig gaat u samen met de coach nog verder finetunen.

De nieuwe manier waarop u zaken en gedrag gaat aanpakken zal bij u passen; het is immers geen trucje of kunstje, maar een persoonlijke werkwijze die u zich eigen maakt in de loop van de coaching.

Iedere medewerker, van directielid tot uitvoerend medewerker, komt in aanmerking voor coaching. Het is wel belangrijk dat u gemotiveerd bent en bereid bent naar uzelf te kijken.

Welke voordelen heeft assertiviteitscoaching?

Het voordeel van assertiviteitscoaching is dat u de unieke aandacht krijgt voor die zaken waarin u zich op het gebied van assertiviteit verder wilt ontwikkelen. Coaching gebeurt op een wijze die past bij u en uw manier van leren en… op een tijdstip en een locatie die u uitkomen. Coaching gebeurt of bij u op het werk in de spreekkamer of op kantoor bij de coach. Er is altijd wel een coach van ons bureau bij u in de buurt. Onze coaches hebben bijvoorbeeld een kantoor in Alkmaar, Amsterdam, Assen, Beekbergen, Den Haag, Groningen, Haarlem, Naaldwijk, Nijmegen, Odijk, Orvelte, Rijswijk (Z.H.), Rotterdam, Tegelen, Tilburg,, Zutphen en Zwaag.

Onze ervaring is dat eenieder die gecoacht wordt, in relatief korte tijd een enorme ontwikkeling doormaakt, waarvan de effecten op de lange termijn nog steeds merkbaar zijn.

Wat is assertiviteitscoaching niet?

Coaching is niet zweverig, integendeel, we werken in het hier en nu aan zaken waar u in het werk tegenaanloopt of waar u verder in wilt groeien. We veranderen u niet, maar geven u de kans gedrag bij te leren, uw kwaliteiten aan te scherpen en zin te geven aan uw werkend bestaan. We gaan niet zitten wroeten in uw verleden, maar soms kan het helpen kort naar het verleden te kijken om een rode draad te pakken te krijgen. Of om in te zien dat gedrag dat vroeger een beschermende functie had, u in uw huidige functioneren vaak beperkt.

Vragen of items die kunnen leven zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe kan ik beter opkomen voor mijn belangen?
  • Op welke manier maak ik mijn ideeën en standpunten duidelijk op de werkvloer?
  • Op welke wijze kan ik een positiever zelfbeeld ontwikkelen?
  • Hoe kan ik mij als medewerker of manager assertiever profileren?
  • Wat houdt mij tegen om assertief op te treden?
  • Waaruit bestaat mijn communicatiepatroon en hoe kan ik hier op positieve wijze sturing aangeven?
  • Hoe kan ik mijn uitstraling, mijn lichaamstaal, naar klanten toe professionaliseren?
  • Hoe ga ik omgaan met het geven en ontvangen van kritiek en
  • Hoe stel ik op een acceptabele manier grenzen naar anderen toe?

Wie is de coach?

Alle onze coaches beschikken naast een flinke dosis levenservaring over een adequate opleiding en achtergrond, die varieert van organisatieadviseur, mental coach, psycholoog en projectmanager tot loopbaanconsulent. Aangezien wij over een gevarieerd bestand van coaches beschikken, is er altijd wel een coach die past bij uw vraag en bij de bedrijfscultuur en wiens aanpak u aanspreekt. Al onze coaches hanteren de ethische gedragscode van het NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches.

Wat is de werkwijze bij assertiviteitscoaching?

Eerst komen wij u vrijblijvend en kosteloos een coach voorstellen. Wij hechten er belang aan dat het klikt tussen u en uw coach. Een vertrouwensband is immers een voorwaarde voor een goede samenwerking. Klikt het niet, dan stellen we u een andere coach voor.

Daarna verwoorden we de doelen, aanpak en te verwachte resultaten in een schriftelijk voorstel. Indien u en uw organisatie zich hierin kunnen vinden, kan het coachingstraject met een opdrachtbevestiging van start gaan en maken we een eerste afspraak.

De vervolgafspraken plannen we per keer, zodat er voldoende tijd is om uw leerpunten in de praktijk te brengen. Een gemiddeld coachingstraject duurt vier à vijf maanden. Mocht het wenselijk zijn hiervan af te wijken, dan kan het traject worden verlengd.

Aan het einde van de assertiviteitscoaching evalueren we het traject en de afgesproken resultaten.

Inlichtingen

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor in Den Haag: 070-3623617 of e-mail: info@houthofftrainingen.nl.

Tijd: 13.00-16.00Locatie: | Instructeur: Nibh Cras

Laat een bericht achter